شعبه ها

 
نمابر شماره تماس موقعیت در محل سطح اختیارات رشته فعالیت نام مدیر تاریخ تأسیس کد شعبه نام شعبه ردیف
۰۲۱-۸۸۹۸۰۵۲۲ ۰۲۱-۸۸۹۸۱۱۸۲ تهران ـ خیابان دکتر فاطمی- نبش هشت بهشت- جنب بانک پاسارگاد صدور کلیه رشته های بیمه ای آقای سیدمحمد مدنی ۸۵/۱۲/۰۱ ۳۰۰۵۴ مرکزی ۱
۰۵۱- ۳۸۴۶۸۷۹۲ ۰۵۱-۳۸۴۶۰۸۹۴-۶ مشهد ـ بلوار بعثت- حدفاصل بلوار رضا و بلوار طالقانی- پلاک ۴۹ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای جواد خطیب زاده ۸۶/۰۲/۰۱ ۳۰۰۶۷ مشهد ۲
۰۳۱- ۳۶۶۲۷۹۶۱ ۰۳۱-۳۶۶۲۹۰۰۲-۴ اصفهان- خیابان شهید قدوسی(آپادانا اول)- شماره ۲۱۷ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای سعید عزیزی ۸۶/۱۱/۰۱ ۳۰۰۶۸ اصفهان(مرکزی) ۳
  ۰۲۱- ۴۴۸۲۳۹۶۶ ۰۲۱-۴۴۸۳۹۲۴۳ تهران- میدان پونک- بزرگراه اشرفی اصفهانی- بالاتر از تقاطع نیایش-  ساختمان فدک- طبقه فوقانی بانک پاسارگاد صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای محمدحسن اسماعیلی ۸۷/۰۱/۲۳ ۳۰۰۵۷ پونک ۴
۰۱۱-۵۴۲۸۹۷۵۲ ۰۱۱-۵۴۲۸۹۷۵۴-۶ تنکابن ـ میدان کریم آباد- بلوار امام رضا(ع) صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای حمیدرضا ساسانی ۸۷/۰۲/۲۰ ۳۰۰۶۹ تنکابن ۵
۰۲۸-۳۳۳۴۷۹۸۵ ۰۲۸-۳۳۳۶۰۶۸۰-۲ قزوین ـ خیابان فلسطین- نبش بلوار شمالی- طبقه فوقانی بانک پاسارگاد صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مهدی نظریان ۸۷/۰۳/۰۱ ۳۰۰۷۰ قزوین ۶
۰۱۷-۳۲۱۵۱۵۹۱ ۰۱۷-۳۲۱۴۸۵۰۰-۳ گرگان ـ خیابان شهید بهشتی- جنب بهشت شانزدهم صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای غلامرضا دینی ۸۷/۰۴/۱۰ ۳۰۰۷۱ گرگان ۷
۰۲۶-۳۳۵۱۳۰۰۱ ۰۲۶-۳۳۵۱۴۱۳۳ کرج- بلوار ۴۵متری گلشهر- گلزار غربی- بین میدان بسیج و پل مهرشهر صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای سیدافشین صبور ۸۷/۰۵/۱۶ ۳۰۰۷۲ کرج(گلشهر) ۸
۰۷۱-۳۶۴۹۹۸۴۰ ۰۷۱-۳۶۴۹۹۸۴۰-۱ شیراز- بلوار بعثت-جنب بانک رسالت-ساختمان دکوران-طبقه۲-واحد۸ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای امیر اردیبهشت ۸۷/۰۵/۲۶ ۳۰۰۷۳ شیراز(مرکزی) ۹
۰۴۱- ۳۲۸۵۷۰۰۷ ۰۴۱- ۳۲۸۵۷۰۰۷ تبریز- بلوار آذربایجان- تقاطع سرداران فاتح- جنب نمایندگی ایران خودرو صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مسعود احمدی ۸۷/۰۶/۱۳ ۳۰۰۷۴ تبریز(بلوار آذربایجان) ۱۰
۰۳۵-۳۸۲۷۲۱۵۰ ۰۳۵-۳۸۲۷۱۹۳۰ یزد- صفائیه- خیابان تیمسار فلاحی- روبروی خیابان عدالت صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای جواد خواجه علی ۸۷/۰۶/۲۵ ۳۰۰۷۵ یزد ۱۱
۰۷۶-۳۳۶۱۰۷۹۷ ۰۷۶-۳۳۶۱۷۱۰۶-۷ بندعباس – بلوار رسالت جنوبی- نبش کوچه عدالت یک- پلاک ۲ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای خانم سمیرا نورالدینی نانگی ۸۷/۰۷/۰۷ ۳۰۰۷۶ بندرعباس(رسالت) ۱۲
۰۱۳-۳۳۸۵۵۲۸۷ ۰۱۳-۳۳۸۵۵۲۸۸ رشت- چهار راه گلسار-بوستان ملت- خیابان شهید احمدزاده- چهارراه امین الضرب- پلاک ۳۱۷ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای غلامرضا صبوری ۸۷/۰۸/۰۱ ۳۰۰۷۷ رشت ۱۳
۰۱۱-۳۳۳۶۶۷۵۰ ۰۱۱-۳۳۳۷۷۳۰۶-۹ ساری- بلوار عسگری محمدیان- بعد از کوچه احتشامی صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای بهزاد الوندی پور ۸۷/۰۸/۰۲ ۳۰۰۷۸ ساری(جام جم) ۱۴
۰۴۵-۳۳۷۳۰۹۵۱ ۰۴۵-۳۳۷۲۲۹۰۷ اردبیل- ایستگاه سرعین- نرسیده به میدان قدس- خیابان آب(کوچه بهار۲)- پلاک ۶ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مسعود سبزچی دهخوارقانی ۸۷/۰۹/۰۲ ۳۰۰۷۹ اردبیل ۱۵
۰۶۱-۳۳۳۳۲۴۷۰ ۰۶۱-۳۳۳۳۲۴۶۷-۹ اهواز- کیانپارس- خیابان توحید غربی(پهلوان سابق)- جنب دبستان آیت اله بهبهانی- پلاک ۱۱۳ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای علیرضا حاجی حیدری ۸۷/۰۹/۲۹ ۳۰۰۸۰ اهواز ۱۶
۰۵۱-۴۳۳۴۸۴۰۳ ۰۵۱-۴۳۳۴۸۴۰۰ نیشابور- بلوار بعثت- نبش بعثت یک- پلاک۸۲ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای احمدرضا طاهری ۸۷/۱۰/۰۱ ۳۰۰۸۱ نیشابور ۱۷
۰۸۶-۳۲۲۳۷۷۹۲ ۰۸۶-۳۲۲۳۷۷۹۰-۱ اراک- میدان سرداران- ساختمان تالار بورس- طبقه دوم صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای حسین افراز ۸۷/۱۰/۱۴ ۳۰۰۸۲ اراک ۱۸
۰۵۶-۳۲۲۱۳۶۷۴ ۰۵۶-۳۲۲۱۳۶۷۵-۷ بیرجند- خیابان معلم- خیابان قدس شرقی- پلاک۱۸ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای خانم زهرا چاوشان ۸۷/۱۱/۱۵ ۳۰۰۸۳ بیرجند ۱۹
۰۵۸-۳۲۲۳۴۲۴۰ ۰۵۸-۳۲۲۴۸۵۶۲-۴ بجنورد- خیابان طالقانی- حد فاصل چهارراه بسیج و میدان بازرگانی- نبش کوچه شهید کلاهدوز صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای سید علی اکبر صالح پور ۸۷/۱۱/۲۵ ۳۰۰۸۴ بجنورد ۲۰
۰۳۸-۳۳۳۴۲۶۳۳ ۰۳۸-۳۳۳۴۲۶۱۰-۵ شهرکرد- خیابان شهید بهشتی(ورزش)- نبش کوچه شماره ۷- پلاک ۱ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مجتبی فرهودی ۸۷/۱۲/۰۵ ۳۰۰۸۵ شهرکرد ۲۱
۰۳۱-۵۵۶۲۲۵۴۶ ۰۳۱-۵۵۶۲۲۵۵۰-۴ کاشان- نبش میدان پلیس صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای سیدروح اله زواره ۸۷/۱۲/۱۴ ۳۰۰۸۶ کاشان ۲۲
۰۷۷-۳۳۳۳۲۳۰۲ ۰۷۷-۳۳۳۳۰۶۷۷ بوشهر ـ خیابان امام خمینی- روبروی بیمارستان تخصصی دی- نبش کوی بوستان ۲۵- طبقه فوقانی بانک پاسارگاد صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای اردشیر ایزدپناه شیرازی ۸۸/۰۴/۲۱ ۳۰۰۸۷ بوشهر ۲۳
۰۴۴-۳۳۳۷۱۱۲۷ ۰۴۴-۳۳۳۶۷۷۴۸ ارومیه- بلوار والفجر۲ – جنب مجموعه فرهنگی ورزشی دادگستری- پلاک ۱۵ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مهدی بهجت ۸۸/۰۵/۱۲ ۳۰۰۸۸ ارومیه(مرکزی) ۲۴
۰۳۴-۳۲۲۳۸۷۰۱ ۰۳۴- ۳۲۲۳۸۹۱۰ کرمان- ابتدای بلوار جهاد- ابتدای خیابان مولوی- ساختمان سوم سمت چپ- پلاک ۱۸۹ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای افروز بنی اسدی ۸۸/۰۶/۰۱ ۳۰۰۸۹ کرمان ۲۵
۰۲۱-۲۲۰۳۸۳۵۸ ۰۲۱-۲۲۰۳۸۰۱۴ تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از تقاطع نیایش- نبش خیابان ارمغان- طبقه فوقانی بانک پاسارگاد صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای سعید ابراهیمی بسطامی ۸۸/۰۷/۰۱ ۳۰۰۲۸ ارمغان ۲۶
۰۸۱-۳۸۲۴۲۷۱۵ ۰۸۱-۳۸۲۱۴۳۵۰-۴ همدان- میدان بیمه- بلوارسی متری عمار- بعد از سه راه پردیس- پلاک ۳۰ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای محسن حمدیه ۸۸/۰۸/۰۲ ۳۰۰۲۵ همدان ۲۷
۰۱۱-۴۳۲۴۹۳۲۱ ۰۱۱-۴۳۲۴۹۳۲۰ آمل- بلوار امام رضا(ع)- میدان صدف- نبش رضوان ۶۹ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مجید فقیه نصیری ۸۸/۰۸/۱۷ ۳۰۰۹۱ آمل ۲۸
۰۲۴-۳۳۳۶۵۰۶۱-۳ ۰۲۴-۳۳۳۶۵۰۶۱-۳ زنجان- سعدی وسط- طبقه فوقانی بانک پاسارگاد صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای محمدتقی بهدری ۸۸/۱۰/۲۵ ۳۰۰۹۲ زنجان ۲۹
۰۲۱-۷۷۷۴۲۱۲۸ ۰۲۱ – ۷۷۷۴۲۱۸۴ تهران- تهرانپارس- بزرگراه رسالت- بعد از چهارراه تیرانداز- نرسیده به ایستگاه متروی تهرانپارس- پلاک ۱۳۵ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای عباس رضاپور ۸۸/۱۲/۰۸ ۳۰۰۳۱ تهرانپارس ۳۰
۰۵۱-۴۴۲۴۱۸۵۰ ۰۵۱-۴۴۲۴۵۲۰۰ سبزوار- خیابان اسد آبادی(عظیمیان)- شماره ۵۱۹- شرکت بیمه پاسارگاد صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای محمد خسروجردی ۸۹/۰۵/۲۳ ۳۰۰۹۳ سبزوار ۳۱
۰۲۳-۳۳۳۳۹۱۳۳ ۰۲۳-۳۳۳۳۹۹۲۳ سمنان- بلوار ولیعصر- نرسیده به بلوار ارم- پلاک ۶۵ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای نادعلی فخرآور ۸۹/۰۹/۰۳ ۳۰۰۹۴ سمنان ۳۲
۰۱۱-۳۲۳۹۶۷۰۵ ۰۱۱-۳۲۳۹۶۵۵۲-۳ بابل- بلوار شهید بهشتی- پارک نوشیروانی- جنب پمپ بنزین صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای کریم محمدزاده ۸۹/۱۱/۱۰ ۳۰۰۹۵ بابل ۳۳
۰۸۷-۳۳۲۴۹۰۴۸ ۰۸۷-۳۳۲۴۹۰۴۵-۷ سنندج- ابتدای بلوار شبلی- جنب مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی- پلاک ۶۷ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای آرش جلالی ۸۹/۱۲/۱۵ ۳۰۰۹۶ سنندج ۳۴
۰۲۱-۸۶۰۱۴۰۸۱ ۰۲۱-۸۸۲۴۱۶۵۰-۱ تهران- کوی نصر- بین خیابان دهم و دوازدهم- پلاک۱۳- طبقه چهارم صدور کلیه رشته های بیمه ای آقای جعفر حقانی ۹۰/۰۵/۰۸ ۳۰۰۴۳ نصر ۳۵
۰۳۱-۳۶۶۲۰۰۶۷ ۰۳۱-۳۶۶۲۹۰۰۲-۴ اصفهان- خیابان شهید قدوسی(آپادانا اول)- شماره ۲۱۷- طبقه اول صدور بیمه های اشخاص خانم ملیحه لطیفی ۹۰/۰۷/۰۱ ۳۰۰۴۲ اصفهان(اشخاص) ۳۶
۰۱۱-۵۲۲۲۳۰۵۰ ۰۱۱-۵۲۲۱۷۵۶۰-۳ چالوس- بلوار شهید مطهری- نرسیده به میدان مصلی- روبروی دانشکده علوم وفنون نیروی دریایی سپاه صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای بهروز توکلی ۹۰/۰۷/۰۹ ۳۰۰۹۸ چالوس ۳۷
شماره ۸ وارد شود ۰۱۳-۴۴۵۳۱۰۶۸ بندرانزلی- خیابان مطهری- بالاتر از جهانگانی صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مهرگان رضاپور طشی ۹۰/۰۷/۰۹ ۳۰۰۹۹ بندرانزلی ۳۸
۰۸۳-۳۸۲۳۳۵۷۰ ۰۸۳-۳۸۲۱۴۳۴۹ کرمانشاه- خیابان بنت الهدی- مقابل بنیاد شهید- پلاک۲۳۴ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مختار کریمی ۹۰/۰۸/۱۴ ۳۰۱۰۰ کرمانشاه ۳۹
۰۲۵-۳۶۷۰۶۸۲۲ ۰۲۵-۳۶۷۰۶۸۱۷-۲۱ قم- میدان امام- بلوار کارگر- نبش کوچه نهم- پلاک ۱۱۰ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای حسین میردار هریجانی ۹۰/۰۸/۱۴ ۳۰۱۰۱ قم ۴۰
۰۴۴-۴۲۳۴۸۰۸۳ ۰۴۴-۴۲۳۴۸۰۸۵-۶ مهاباد- خیابان استاد محمد قاضی- پشت شرکت نفت- نبش کوچه مردوخ- کاشی ۲-(روبروی مدرسه فاطمیه) صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای ابراهیم محمدی ۹۰/۰۹/۰۱ ۳۰۱۰۲ مهاباد ۴۱
۰۲۱-۸۸۳۷۹۵۶۵ ۰۲۱-۸۸۳۷۹۴۶۵ تهران-شهرک غرب- بلوار فرحزادی- بلوار شهید نورانی- پلاک۲۶ صدور کلیه رشته های بیمه ای آقای ناصر شیخ ۹۰/۰۹/۲۷ ۳۰۰۴۴ سعادت آباد ۴۲
۰۲۱-۸۸۵۱۱۵۳۹ ۰۲۱-۸۸۵۱۱۵۳۷-۸ تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان ابن یمین- کوچه هجدهم- پلاک ۱۳- واحد ۲ صدور کلیه رشته های بیمه ای خانم فرناز پروین رو ۹۰/۱۰/۰۶ ۳۰۰۴۵ ابن یمین ۴۳
۰۱۱-۳۳۳۴۱۳۹۴ ۰۱۱-۳۳۳۴۱۳۹۴ ساری- بلوار پاسداران- روبروی بیمارستان بوعلی صدور بیمه های اشخاص خانم مینا درویشی امرئی ۹۰/۱۰/۱۷ ۳۰۱۰۳ ساری(اشخاص) ۴۴
۰۷۶-۳۲۲۳۵۰۴۰ ۰۷۶-۳۲۲۱۲۷۰۷-۱۰ بندر عباس- خیابان امام خمینی بین چهارراه بلوکی و میدان یاد بود طبقه فوقانی بانک ملت شعبه آزادی طبقه اول صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مجتبی معصومی تختی ۹۰/۱۰/۲۰ ۳۰۱۰۴ بندرعباس(آزادی) ۴۵
۰۲۳-۳۲۲۳۲۶۴۸ ۰۲۳-۳۲۲۴۳۵۱۴  شاهرود- خیابان شهید آیت اله مدنی- پلاک ۳۷ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای یوسف صحنه ۹۱/۰۲/۰۹ ۳۰۱۰۵ شاهرود ۴۶
۰۱۷-۳۳۵۵۹۰۸۰ ۰۱۷-۳۳۵۵۹۰۰۱ گنبدکاووس- خیابان سرابی- خیابان شهید کلاهدوز- پلاک ۳۳۵ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای سید محمد موسوی ۹۱/۰۵/۰۵ ۳۰۱۰۶ گنبدکاووس ۴۷
۰۱۳-۴۴۸۱۱۴۰۶ ۰۱۳-۴۴۸۱۱۴۰۱-۳ آستارا- بلوار ساحلی(سفیر امید)- نبش کوچه پریان- پلاک ۲۰ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای کیانوش راعی ۹۱/۰۵/۰۷ ۳۰۱۰۷ آستارا ۴۸
۰۴۱-۳۷۴۱۳۲۰۴ ۰۴۱-۳۷۴۱۳۲۰۰-۴ مراغه- شهرک ولی عصر- ابتدای خیابان آزادگان- جنب آپارتمان نسترن- پلاک ۵۰۸ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای محمد رضاوندی ۹۱/۰۵/۱۰ ۳۰۱۰۸ مراغه ۴۹
۰۵۴-۳۳۴۱۹۷۵۴ ۰۵۴- ۳۳۴۱۹۷۵۵ زاهدان- بلوار معلم- حدفاصل معلم ۶ و ۸- پلاک۱۱۲ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای غلامرضا جعفری ۹۱/۰۷/۰۱ ۳۰۱۰۹ زاهدان ۵۰
۰۱۳-۴۲۲۴۹۰۶۶ ۰۱۳-۴۲۲۴۹۸۰۴-۷ لاهیجان- میدان چای- خیابان آیت اله کاشانی- نرسیده به میدان عاقلیه صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای افشین آقاسی طسوجی ۹۱/۰۷/۰۱ ۳۰۱۱۰ لاهیجان ۵۱
۰۴۴-۳۶۳۶۱۲۰۱ ۰۴۴-۳۶۳۶۱۲۰۲-۳ خوی- بلوار شیخ نوایی- روبروی اداره اوقاف- پلاک۴۴ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای محمدامین حسینی رجا ۹۱/۰۷/۱۵ ۳۰۱۱۱ خوی ۵۲
۰۲۶-۳۲۵۱۲۰۸۰ ۰۲۶-۳۲۵۱۲۰۹۰ کرج ـ شهرک رسالت- طالقانی شمالی- خیابان شجاعی- برج قائم- طبقه دهم صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای حبیب جمعدار ۹۴/۰۲/۰۲ ۳۰۱۱۲ کرج(چمران) ۵۳
۰۴۴-۳۳۴۷۹۸۷۱ ۰۴۴-۳۳۴۷۵۳۱۰-۱۱ ارومیه- خیابان دانشکده- بالاتر از بیمارستان آذربایجان- نبش کوچه ۲۶-ساختمان پاستور-طبقه۲- واحد۱۱ و۱۲ صدور بیمه های اشخاص آقای وحید محمدی قره باغ ۹۱/۱۲/۲۴ ۳۰۱۱۳ ارومیه(اشخاص) ۵۴
۰۳۱-۵۳۵۰۸۰۳۹ ۰۳۱-۵۳۵۰۸۰۴۰-۴ شهرضا- خیابان حافظ غربی- جنب کاشی اصفهان- پلاک ۱۷۲ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مرتضی بیگی هرچگانی ۹۱/۱۲/۲۷ ۳۰۱۱۴ شهرضا ۵۵
۰۴۴-۴۵۲۶۲۳۴۵ ۰۴۴-۴۵۲۶۲۳۹۶ میاندوآب-بلوار ساحلی-روبروی نگهبانی پارک ساحلی صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای داریوش پاشائی ۹۱/۱۲/۲۸ ۳۰۱۱۵ میاندوآب ۵۶
۰۷۱-۳۶۳۱۸۵۱۴ ۰۷۱-۳۶۳۱۸۵۱۰-۲ شیراز- بلوار پاسداران- بین خیابان محلاتی و میدان معلم- نبش کوچه ۷۲ صدور بیمه های اشخاص خانم فرناز عسکری ۹۲/۰۱/۰۷ ۳۰۱۱۶ شیراز(بلوار پاسداران) ۵۷
۰۴۱-۵۲۲۵۳۱۳۸ ۰۴۱-۵۲۲۵۳۱۳۵-۷ میانه- خیابان امام- جنب سینما عصر جدید صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مهدی مرادی ۹۲/۰۳/۰۱ ۳۰۱۱۷ میانه ۵۸
۰۱۱-۳۴۵۲۰۱۶۵ ۰۱۱-۳۴۵۲۰۱۶۶-۷ بهشهر- خیابان مطهری(فرودگاه سابق)- روبروی دادگستری-پلاک۱۰۵ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای حمید فرضای ۹۲/۰۴/۰۱ ۳۰۱۱۸ بهشهر ۵۹
۰۷۴-۳۳۲۲۰۹۳۷ ۰۷۴-۳۳۲۲۰۹۳۵-۶ یاسوج- بلوار ابوذر- روبروی ابوذر ۴ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای آرش میرزایی ۹۲/۰۵/۲۰ ۳۰۱۱۹ یاسوج ۶۰
۰۱۱-۵۴۲۱۱۴۴۶ ۰۱۱-۵۴۲۱۱۴۰۸-۹ تنکابن- خیابان امام ، جنب بیمارستان شهید رجایی، ساختمان امین، طبقه۵، واحد ۳۷ صدور بیمه های اشخاص ۹۲/۰۶/۲۵ ۳۰۱۲۰ تنکابن(اشخاص) ۶۱
۰۸۴-۳۲۲۴۵۷۵۹  ۰۸۴-۳۲۲۴۵۷۶۰ ایلام- میدان کشوری- بلوار شهید بهشتی- جنب اداره کل پست استان ایلام صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای مرزبان سلیمان دوست ۹۲/۰۸/۲۸ ۳۰۱۲۲ ایلام ۶۲
۰۱۷-۳۲۳۳۳۲۱۳ ۰۱۷-۳۲۳۲۴۳۰۱-۳ گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت هشتم- مجتمع ایزد- واحد ۱۰۳ و ۱۰۴ صدور بیمه های اشخاص آقای غلامرضا دینی ۹۳/۰۹/۰۶ ۳۰۱۳۰ گرگان(اشخاص) ۶۳
۰۲۳-۳۵۲۶۳۸۰۵  ۰۲۳-۳۵۲۶۳۸۰۱ دامغان -خیابان شهید بهشتی-نبش بهشتی ۲۴ – پلاک ۵۲۲ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مجتبی ملکی صید آبادی ۹۳/۰۹/۱۵ ۳۰۱۲۶ دامغان ۶۴
۰۴۵-۳۲۷۳۲۶۳۳  ۰۴۵-۳۲۷۳۲۶۵۴ پارس آباد مغان – میدان آزادی(فلکه اجیرلو) – بلوار شهید بهشتی – نرسیده به خیابان شورا صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای آتیلا بیرامی ۹۳/۰۹/۱۹ ۳۰۱۲۸ پارس آباد مغان ۶۵
۰۶۶-۴۲۵۰۸۶۴۷ ۰۶۶-۴۲۵۱۶۰۱۰-۲ بروجرد- بلوار تختی- خیابان شهید صارمی- پلاک ۵۲ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای مصطفی گودرزی ۹۳/۱۱/۰۱ ۳۰۱۳۲ بروجرد ۶۶
۰۴۱-۴۲۲۷۹۲۴۳ ۰۴۱-۴۲۲۷۹۲۴۵-۸ مرند- بلوار معلم- مابین کوی رضوان شمالی و چهارراه معلم- پلاک ۱۱۳ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای جمشید کوه کمری ۹۳/۱۲/۲۸ ۳۰۱۳۴ مرند ۶۷
۰۶۱-۵۳۳۲۴۴۰۱ ۰۶۱-۵۳۳۲۷۵۲۹-۳۰ آبادان- بلوار قدس- بین بهار ۲۹ و ۳۰-پلاک ۲۳۹ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای محمد آقاامیری ۹۴/۰۱/۱۵ ۳۰۱۳۶ آبادان ۶۸
۰۶۶-۳۳۲۰۸۰۸۲ ۰۶۶-۳۳۲۴۴۱۲۳-۶ خرم آباد- بلوار ولیعصر- رو به روی امور آب- پلاک۱۱۰ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای ۹۴/۰۳/۱۶ ۳۰۱۳۸ خرم آباد ۶۹
۰۲۶-۳۲۵۲۸۳۷۰ ۰۲۶-۳۲۵۲۸۴۲۰ کرج- عظیمیه- بلوار ۴۵متری کاج- نرسیده به خیابان نیک نژادی پلاک۲۲۴ صدور بیمه های اشخاص خانم آتنا قاسمی ۹۴/۰۳/۱۹ ۳۰۱۴۰ کرج(عظیمیه) ۷۰
۰۴۱-۳۳۲۹۹۹۱۴ ۰۴۱-۳۳۲۹۹۴۱۵-۹ تبریز- ولی عصر- فلکه مخابرات- خیابان مخابرات غربی- پلاک۲۷ صدور کلیه رشته های بیمه ای آقای نادر رنجبری ۹۴/۰۴/۰۱ ۳۰۱۴۱ تبریز(ولیعصر) ۷۱
۰۵۱-۵۲۳۲۲۰۸۶ ۰۵۱-۵۲۳۲۲۰۸۱ تربت حیدریه- بلوار فردوس-بین مدرس ۱و۳- پلاک ۵۱ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای محمد علیدادی عبدل آبادی ۹۴/۰۵/۱۷ ۳۰۱۲۴ تربت حیدریه ۷۲
۰۲۱-۶۶۳۷۵۳۱۷ ۰۲۱-۶۶۳۷۹۳۸۵ تهران- خیابان امام خمینی- بعد از تقاطع جیحون- جنب بانک رفاه کارگران- پلاک ۸۳۱ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای سعید نوری ۹۴/۰۹/۰۱ ۳۰۱۴۲ یادگار ۷۳
۰۷۶-۴۴۴۹۰۰۷۱ ۰۷۶-۴۴۴۹۰۰۳۶-۸ کیش- میدان سنایی- مجتمع بیست ساز- طبقه اول- واحدc1 صدور کلیه رشته های بیمه ای خانم بیتا طاهری ۹۴/۱۰/۱۷ ۳۰۱۴۳ کیش ۷۴
۰۲۱-۸۸۵۴۰۳۶۴ ۰۲۱-۸۸۵۴۰۳۵۸ تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام- کوچه دوم- پلاک ۲۱ صدور کلیه رشته های بیمه ای خانم سپیده مواهبی طباطبایی ۹۵/۰۴/۰۳ ۳۰۱۴۴ قائم مقام ۷۵
۰۳۵-۳۶۲۹۰۳۱۰ ۰۳۵-۳۶۲۹۰۳۱۱-۴ یزد- خیابان کاشانی- نبش کوچه حافظ- طبقه فوقانی بانک پاسارگاد صدور بیمه های اشخاص آقای هرمز نجفیان ۹۵/۰۵/۰۵ ۳۰۱۴۵ یزد(اشخاص) ۷۶
۰۶۱-۴۲۵۳۱۰۵۹ ۰۶۱-۴۲۵۳۱۰۵۲-۳ دزفول- خیابان روستا- روبروی قرنی- پلاک ۱۳۰ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای علیرضا طاهری راد ۹۵/۱۰/۱۱ ۳۰۱۴۶ دزفول ۷۷
۰۵۱-۳۸۴۷۴۱۲۳ ۰۵۱-۳۸۴۷۴۱۳۵-۷ مشهد-بلوار بعثت-حد فاصل بلوار طالقانی و بلوار رضا- پلاک ۴۹ صدور و پرداخت خسارت بیمه های اشخاص خانم مرضیه محمدپور ۹۵/۱۲/۲۸ ۳۰۱۴۷ مشهد(اشخاص) ۷۸
۰۸۶-۴۲۲۲۹۰۵۳ ۰۸۶-۴۲۲۲۱۶۶۶-۶۸ ساوه- بلوار طالقانی- بلوار رسالت- نرسیده به میدان هنر-پلاک ۵۹ صدور و پرداخت خسارت کلیه رشته های بیمه ای آقای سید مهدی حسینی ۹۵/۱۲/۲۸ ۳۰۱۴۸ ساوه ۷۹
۰۱۱-۵۲۲۲۲۰۵۳ ۰۱۱-۵۲۲۲۱۷۳۶ چالوس- خیابان امام خمینی- خیابان طاولی- ساختمان میلاد- طبقه دوم غربی صدور و پرداخت خسارت بیمه های اشخاص ۹۶/۰۲/۱۷ ۳۰۱۴۹ چالوس (اشخاص) ۸۰
۰۲۱-۸۶۰۴۶۴۳۲ ۰۲۱-۸۶۰۴۶۴۲۷ تهران- خیابان شهید بهشتی- نرسیده به خیابان ولیعصر- پلاک۵۰۰- طبقه سوم صدور بیمه های اشخاص آقای علی اکبر بختیاری ۹۶/۰۸/۰۶ ۳۰۱۵۰ شهید بهشتی ۸۱
۰۵۱-۳۸۴۷۲۵۷۲ ۰۵۱-۳۸۴۴۴۲۹۲ مشهد، خیابان احمدآباد، نبش عارف، طبقه فوقانی بانک پاسارگاد، واحد۲۰۴ صدور کلیه رشته های بیمه ای ۹۷/۰۵/۳۰ ۳۰۱۵۱ مشهد(احمد آباد) ۸۲
۰۱۳-۳۳۸۲۴۰۱۰ ۰۱۳-۳۳۸۵۵۲۹۳ رشت-چهارراه گلسار-بوستان ملت-خیابان شهید احمدزاده -چهارراه امین الضرب-پلاک ۳۱۷ صدور و پرداخت خسارت بیمه های اشخاص ۹۸/۰۵/۳۰ ۳۰۱۵۲ رشت(اشخاص) ۸۳
 
 

دریافت اطلاعات بیشتر

شرکت رادآیین پاسارگاد با مدیریت آقای محمد رضا مهدویان با بیش از 250 نماینده فروش، فعالیت خود را در زمینه کارشناسی، مشاوره و صدور انواع بیمه نامه های اموال اشخاص و مسئولیت از 7 آبان ماه 1391 آغاز نموده است
  تهران - بلوار میرداماد - میدان محسنی - ابتدای خیابان شاه نظری ساختمان پویا - پلاک 41 - واحد 1 و 2
©2020 تمام حقوق این وب‌سایت محفوظ و متعلق به رادآیین پاسارگاد ایرانیان می‌باشد